Vad menas med biologiskt kulturarv?

Biologiskt kulturarv är natur som berättar om kultur. Det utgörs av ekosystem, naturtyper och arter som uppstått, utvecklats, eller gynnats genom människans nyttjande av landskapet och vars långsiktiga fortlevnad och utveckling förutsätter eller påverkas positivt av brukande och skötsel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *