Välj en sida

Ta del av utbudet i årets första nummer av tidningen Smart landsbygd, från länsstyrelsen i Skåne län. På sidorna 36-47 hittar du kurser och rådgivningserbjudanden under rubriken Ett rikt odlingslandskap.