Välj en sida

Med anledning av att Matti Leinos bok Spannmål. Svenska lantsorter. nyligen har givits ut, ordnar KSLA ett seminarium om de här frågorna, tisdag 5 september kl. 18-19 i Stockholm. Mer info och länk till anmälan här.