Välj en sida

Finns det plats för den naturturism som Sverige prioriterar i sin internationella marknadsföring? Finns det plats för skogens mat, exempelvis med fäbodar och skogsbete? Kött från äldre fjällkor lyfts fram som ett av världens bästa kött.

Projektet grönt kulturarv belyser de här frågorna under en kursdag i Stockholm 24 april. Mer info här.