Välj en sida

Västeråsen

i Kramfors kommun i Ångermanland

Ta reda på mer
  • x
  • x

Västeråsen är en gammal bosättning som var brukad fram till slutet av 1930-talet. Stenmurar, odlingsrösen, husgrunder och gamla åkrar är spår av de människor som bebott och brukat Västeråsen tidigare.

Den första kartan över Västeråsen, eller Torpmyrhöjden som området också kallades, är från 1825-30. Då beskrivs 12 tunnland och sex kappland åker av fjärde graden, det vill säga cirka sex hektar. Upptagen slått nedanför är 12 tunnland och 30 kappland. Dessutom hade man slåtter norr om Mörtsjön, vid Torpmyrslotten och vid Habborsrået.