Välj en sida

Västanåfallet

i Härnösands kommun i Ångermanland

Genom det imponerande Västanåfallet kastar sig Eksjöåns vatten utför branta sluttningar ned till Mjällån. Den sammanlagda fallhöjden är över 90 meter och naturen runt fallet präglas av bruksmiljön, där vattnets krafter tidigare togs i anspråk. Här låg Västanå järnbruk, ett centrum för Viksjöbygdens näringsliv under 1700- och 1800-talet. Området är idag ett fint strövområde med kulturhistoriska lämningar och en vacker naturmiljö. Den bästa tiden att uppleva vattenmassornas fall utmed branten är under våren och försommarens högvatten.