Välj en sida

Våsbo fäbodar

i Ovanåkers kommun i Hälsingland

  • Riksintresse för kulturmiljö: Ovanåkers fäbodskog – Våsbo
  • Områdesskydd: kulturreservatet Våsbo fäbodar
Ta reda på mer

Besök Våsbo fäbodars webbplats.

Hämta Våsbo fäbodars broschyr.

Ett informationsblad finns att hämta här.

Se även wikipedia.

Levande fäbod i betespräglat skogslandskap med välbevarad karaktäristisk bebyggelse. Miljön är typisk för Hälsingland under sent 1800- och tidigt 1900-tal. Ägs och brukas privat. Tillgängligt för besök på egen hand. Vandringsled, aktiviteter.