Välj en sida

Ringsö i Trosa skärgård

i Nyköpings kommun i Södermanland

Ta reda på mer

Skärgårdsmiljö med betydelse för sjöfart och kustförsvar sedan medeltiden och ännu fungerande skärgårds- och fiskehamn. Området präglas av traditionell bebyggelse och jordbruk med betesdrift. Sävö lotsstation från 1876. Sävösunds före detta krog, och Långö gård med före detta skola. Lindholmens och Hartsö före detta lotshemman m.m. Ringsö by och sjöbodar. Mäktigt kuströse på Ringsös norra del.