Välj en sida

Örnanäs

i Osby kommun i Skåne

Nordskånsk skogsgård där landskapet formats av ålderdomligt jord- och skogsbruk, såsom det bedrevs fram till början av 1900-talet. Området ägs och brukas privat. Tillgängligt för besök på egen hand.