Välj en sida

Öna

 i Linköpings kommun i Östergötland

  • Riksintresse: nej
  • Områdesskydd: kulturreservatet Öna
Ta reda på mer

Enkelt skogshemman i magert odlingslandskap. Bebyggelse från 1700- och 1800-tal. Området ägs av länsmuseet och privat. Tillgängligt för besök på egen hand. Viss organiserad publik verksamhet.