Välj en sida

Krigsflygfält 16 Brattforsheden

i Karlstads kommun i Värmland

Riksintresse: nej Områdesskydd: kulturreservatet Krigsflygfält 16 Brattforsheden
Ta reda på mer

Besök krigsflygfältets egen webbplats

Se även wikipedia

 

Ett krigsflygfält från andra världskrigets militära mobilisering, kamouflerat till lantgård. Ägs privat och brukas av Stiftelsen Fält 16 Krigsflygfältmuseum. Brattforshedens flygklubb bedriver verksamhet.