Välj en sida

Karlslund

i Örebro kommun i Närke

Ta reda på mer

Örebro kommun om Karlslund

Mer besöksinfo hittar du här

Läs mer på wikipedia

 

 

Välbevarad herrgårdsbebyggelse i parkanläggning med grova träd samt odlade och vilda växter. Trädgård med 350-årig odlingshistoria. Kvarn och kraftstation med kanal och tuber. Sommarcafé, museer, utställningar, butiker och skyltad parkpromenad. Ägs av Örebro kommun och privat.