Välj en sida

Gammelbodarna

i Ånge kommun i Medelpad

Ta reda på mer

Byggnaderna på Gammelbodarna är välbevarade vilket ger området ett högt helhetsvärde. Inom reservatet finns tre ängslador, en smedja, en loge, ett häbre samt ett litet grishus. På hackslåttrarna finns några lador och en gammal smedja. Samtliga byggnader är timrade.

Inägomarken utgörs till ungefär en tredjedel av stenig ängsmark, så kallad hackslått. Denna ligger insprängd mellan de uppodlade åkrarna.