Välj en sida

Gallejaur

i Arvidsjaurs kommun i Norrbotten

  • Riksintresse för kulturmiljö: Gallejaur
  • Områdesskydd: kulturreservatet Gallejaur, naturreservat (alldeles intill)
Ta reda på mer

Besök Gallijar-Järvlia kulturbygdsförenings webbplats.

Läs mer om Gallejaur på wikipedia.

Bymiljö som speglar ett norrländskt nybygges framväxt och utveckling under 1800- och 1900-talen, från äldre bondekultur till vattenkraftsutbyggnadens påverkan. Byns marker ägs privat och av stiftelse. Den publika delen drivs av Gallijar-Järvlia kulturbygdsförening. Möjlighet till guidning. Restaurang och sommarcafé.