Välj en sida

Bråfors bergsmansby

i Norbergs kommun i Västmanland

  • Riksintresse för kulturmiljö: Bråfors bergsmansby
  • Områdesskydd: kulturreservatet Bråfors bergsmansby
Ta reda på mer

Besök Bråfors bergsmansbys webbplats

Se även information hos Ekomuseum Bergslagen

Läs också på wikipedia

Bergsmansby med bebyggelse, lämningar, odlings- och skogslandskap som speglar utvecklingen från 1200-tal till nutid. Levande jord- och skogsbruk. Fårbete. Ägs och brukas privat. Förbokad visning av byggnader och lämningar.