Välj en sida

Bollaltebygget

i Laholms kommun i Halland

Kringbyggd gård och kulturlandskap med prägel av tidigt 1900-tal. Ägs och brukas främst av Knäreds forskarring och hembygdsförening. Tillgängligt för besök på egen hand. Regelbundna visningar, berättarkvällar, teater- och musikföreställningar.