Välj en sida

Åsens by

i Aneby kommun i Småland

Bymiljö med prägel av sekelskiftet 1900. Museijordbruk med lantrasdjur, odling av traditionella grödor, hantverk. Utställningar och aktiviteter. Ägs av Aneby kommun. Tillgängligt hela året. Förbokad guidning, mat, logi och konferens.

År 2000 bildades kulturreservatet Åsens by och blev därmed Sveriges första kulturreservat. Åsens by visar hur en småländsk by kunde se ut vid tiden för sekelskiftet 1900. Byn består av 3 gårdar där samtliga hus ligger på sina ursprungliga platser.

Också odlingslandskapet har förblivit relativt orört, då varken ”storskiftet” under 1700-talet eller ”laga skifte” under 1800-talet genomfördes fullt ut på Åsens by. Skiftena innebar att man samlade de splittrade ägorna till ett antal större jordlotter som kopplades till varje gård i syfte att få en mer rationell drift. Många byar splittrades genom skiftena, men på Åsen finns fortfarande alla de små och gärdsgårdsomhägnade åkrarna och betesmarkerna kvar, totalt cirka 35 hektar.

Åsens by drivs och förvaltas i dag av Stiftelsen kulturreservatet Åsens by, med ekonomiskt stöd från Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Jönköpings län och Aneby kommun.