Välj en sida

Ängsö nationalpark

i Norrtälje kommun i Uppland

Ängsö nationalpark inrättades år 1909 och är Sveriges äldsta nationalpark. Ängsö är en ö med ett välbevarat odlingslandskap från 1800-talet och ligger i innerskärgården öster om Bergshamra. På ön finns slåtterängar, naturbetesmarker och gammal gårdsmiljö. Parken har betydelse som både kulturarv och minne från äldre tiders brukningsformer men är även känt för sin idylliska skärgårdsmiljö med fantastisk blomsterprakt under våren. Här finns även en utställning om nationalparken i rastboden vid bryggan och en naturstig.