Naturvårdsbränning i gräsmarker – Östersund och Rödön i Jämtland – 6-7 maj 2019

Välkommen till temadagar kring småskalig gräsbränning som ett alternativ till slåtter och ett sätt att förbättra betet och den biologiska mångfalden. Branden har länge använts för att förbättra våra gräsmarker. Idag hotas många ängs- och betesmarker av igenväxning. Därför ordnar Länsstyrelsen nu en teoridag och en uppföljande praktisk dag med Kill Persson, naturvårdskonsult med bränning som specialområde (MiNa, Miljöpedagogik&Naturvård). Lite mer info finns här. Det går bra att delta endast dag ett om man vill. Anmälan senast 30 april (begränsat antal deltagare) Ninni Nordlund 072–570 74 01 (även sms) ninni.nordlund@lansstyrelsen.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *