Välj en sida

Finns det en naturgiven konflikt mellan bruk av naturen och vård av naturen – eller är det en myt? Går det att förena hög vitalitet i ekosystemet med effektivt tillfredsställda behov hos människan? Vad kan vi lära oss av det gröna kulturarvet och fäbodens principer? Behöver markerna delas upp i åker, bete och skog? Projektet grönt kulturarv belyser de här frågorna under en kursdag i Stockholm 28 mars. Mer info här.