Välj en sida

skog och utmark

skogsbetesmarker

Ett häfte från Jordbruksverket, skrivet av Mårten Aronsson.

skriften går att beställa i pappersformat eller hämta i digitalt format

Mer att läsa

Mångfaldens utmark. Kelvin Ekeland. Carlsson Bokförlag, Box 2112, 103 13 Stockholm. info@carlsonbokforlag.se, tel. 08–657 95 00.

Skogens biologiska kulturarv. Marie Emanuelsson. Riksantikvarieämbetet 2003. Pdf-fil finns här.

Skogsbeten. En metodstudie från Gotland. Länsstyrelsen 2000.

Utmarksskogen förr i tiden – uppgifter från Linnés hembygd. Sven G. Nilsson. Svensk botanisk tidskrift 100:6, 2006.

Träffar i nätverket

2021 – Stensjö by i Småland – dokumentation

Temadagar

temadag om fäbodbruk och utmarksbruk – 16 sep. 2017 i Våsbo fäbodar i Hälsingland – dokumentation

Om utmark

I det äldre odlingssystemet skilde man inte på odlingslandskap och skogslandskap, som man gör idag. Vad vi idag kallar skogslandskap brukades förr som en integrerad del av gårdens drift. Främst bedrev man betesdrift, men utmarken nyttjades även för virkesuttag av olika slag, kolning och mycket annat.

Mer information kommer.