Välj en sida

om kulturlandskap

Det nordsvenska kulturlandskapet framtid

Läs mer här.

Mer att läsa

Publikationer från Kungliga skogs- och lantbruksakademien finner du här. Se t.ex. en artikel som heter Kulturlandskapets utveckling – historia och visioner, av Lars Kardell 1990.

Avdelningen för agrarhistoria vid SLU har länkar till många publikationer här.

Många intressanta publikationer från Centrum för biologisk mångfald vid SLU finns tillgängliga här.

Ett antal bra tips finns samlade på Upplandsstiftelsens webbplats, klicka t.ex. på ”skötsel av kulturlandskapet”.

Vi bevarar och brukar kulturlandskap. En inspirationsskrift från Hela Sverige ska leva.

Biologisk mångfald under tusen år i det sydsvenska kulturlandskapet – Sven G Nilsson – SBT 1997

Vill man veta mer om artinriktad naturvård kan man hitta mycket från ArtDatabanken vid SLU här.

 

Historien i landskapet – en text av Clas Tollin från 2004

Att använda historiska kartor – en vägledning av Lennart Nilsson.

En artikel om intressant brukande vid Månsabola utanför Ödeshög.

Landskapets historiska utveckling vid den sörmländska gården Barksätter – Mats Daniel Nilsson – SLU 2015

Allmänt om kulturlandskap

Här hittar du tips på läsning m.m.

Läs om landskap på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Läs även mer om biologiskt kulturarv på Riksantikvarieämbetets webbplats, och i rapporterna här till höger.

Ta del av Tomas Ljungs presentation om biologiskt kulturarv i norra Sverige.

Hur mår odlingslandskapet, biologiskt? Läs vad ArtDatabanken skriver.

 

skriften går att beställa i pappersformat eller hämta i digitalt format

Odlingslandskapet – en lång markanvändnings historia

En skrift framtagen av Riksantikvarieämbetet år 1996 – tillgänglig i digital form

Det svenska jordbrukets historia

ett bokverk i fem band från avd. för agrarhistoria vid SLU – tillgängligt i digital form