betesdrift

[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”left” text_font_size=”14″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Betesdrift

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”1_4″][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://www.svenskakulturlandskap.se/wp-content/uploads/2015/11/IMG_5619-e1448550988959.jpg” show_in_lightbox=”on” url_new_window=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_text admin_label=”Träffar i nätverket” background_layout=”light” text_orientation=”left” text_font_size=”14″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” background_color=”#e8e8e8″]

Träffar i nätverket

2021 – Indal i Medelpad – dokumentation

2019 – Bokenäset och Orust i Bohuslän – dokumentation

2017 – Roslagen i Uppland – dokumentation

Lyssna på ”naturpodden” om bete i Upplands kalkbarrskogar.

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”betesförmedling” background_layout=”light” text_orientation=”left” text_font_size=”14″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” background_color=”#e8e8e8″]

Betesförmedling

Några av länsstyrelserna runtom i landet har ordnat en betesförmedling via sin webbplats. Du hittar dem här.

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”mer att läsa” background_layout=”light” text_orientation=”left” text_font_size=”14″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” background_color=”#e8e8e8″]

Mer att läsa

Via Jordbruksverkets sida om naturbetesmarker hittar du mycket att läsa.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län om skötsel av naturbetesmarker.

Mer om hur det går i Västergötland – se mulens marker.

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”left” text_font_size=”14″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Historisk bakgrund

Variationen bland betesmarker är om möjligt ännu större än bland slåttermarker. Den mest grundläggande skillnaden är bete som förekom på utmark och sådant som skedde på inägomark. Utmarksbete förekom i mycket olika former över hela Sverige, men har nu minskat till mycket små arealer. Några exempel på typiska utmarksbeten i olika delar av Sverige kan vara bete på ljunghedar, på skärgårdsöar, i bokdominerade skogar, på alvarmarker, i mellansvenska barrskogsbeten, i kalkbarrskogar, kring fäbodar och i fjällmiljö (renbete men även bete med tamkreatur). I princip all mark som tidigare inte var inhägnad för åker- och slåtterbruk användes som betesmark. Djuren gick antingen helt fritt eller vallades. På inägomark skedde bete främst som efterbete efter skörd i ängs- och åkermark och på åkermark i träda, men bete förekom även i mindre inhägnade hagar, ofta så kallade kalv- eller hästhagar, dvs. hagar för djur som man gärna ville ha nära gården.

Bete som påverkande faktor på växt- och djurliv har haft en enormt mycket större betydelse i hela landet, både i det som idag benämns odlingslandskap och det som nu kallas skog. Ända fram till början av 1900-talet fanns inte den uppdelningen utan all mark var en del i odlingssystemet, inte minst genom djurhållning på utmarken. Många är de växter, djur och svampar som funnits sina livsrum i skogar och andra trädklädda miljöer, där det ändå hela tiden funnits gläntor, solinsläpp och störning av markväxtligheten. Även de öppna betesmarkerna närmare gårdar och odlingscentra var väldigt mycket större förr. Man säger ibland att Sverige har varit de fasta grässvålarnas land. Andra viktiga faktorer var att djuren var mindre och tvingades beta hårdare, samtidigt som betestrycket kunde vara väldigt varierat eller utebli vissa år eller perioder. Alltsammans skapade en variation och mosaikstruktur som gav betesmarkernas fåglar, insekter, blommor med mera ett enormt stort livsutrymme, jämfört med dagens landskap.

Situationen idag

Bete är den viktigaste skötselformen för att bevara landskapets natur- och kulturvärden. Hela nyttjandet av betesmarkerna sker dock numera endast i undantagsfall på traditionellt sätt. Det flesta faktorer som djurslag, djurtäthet, fållornas storlek, betesperiodens längd, uttag av klenved och virke, mm. har påtagligt förändrats. Det finns därför ett stort behov att utforska hur betesdriften behöver utformas för att bevara det biologiska kulturarvet och en historisk landskapsbild.

En betesdrift som innebär att vissa begränsade fållor hålls öppna med samma djurantal under samma del av säsongen varje år likadant, gynnar en mycket begränsad del av den biologiska mångfald som är knuten till betesdriften i det tidigare odlingssystemet. Att öka variationen på alla sätt får därför påtagligt positiva effekter på biologisk mångfald. Det kan handla om djurslag, betestryck under olika delar av säsongen, kombination med andra skötselåtgärder och mycket annat.

Exempel på konkreta frågeställningar

Träd- och buskskiktets täthet och sammansättning

Fållornas storlek

Djurslag, t.ex. när är det lämpligt med får och när är det inte det, raser, sam-bete med olika djurslag eller ej

Vallning/kontra instängsling, fäbodbete

Betestryck

Betestider, även kopplat till trädskötsel, t.ex. skottskogar och hässlen.

Hantering av parasittryck m.m.

Betes-biotoper, t.ex. alvarmark, magra marker, rikkärr, skogsbete

På samma sätt som för slåtter och trädskötsel kan man lista ett antal aspekter på bete som är avgörande för biologiskt kulturarv och biologisk mångfald.

Fördjupningar i intressanta kulturlandskapsavsnitt

Detta fokusområde kan studeras i de flesta miljöer där det finns betesdrift på marker med lång kontinuitet som utmarksbeten eller hagmarker, dvs. marker som inte tidigare varit åker- eller ängsmark. Det är en fördel om bete har skett någorlunda kontinuerligt. Om marken inte betats under vissa perioder är det en fördel om merparten av det biologiska kulturarvet och andra typiska betesstrukturer finns bevarade. Eftersom variationen bland betesmarker är så stor bör urvalet av lämpliga områden i hög grad styras av konkreta frågeställningar.

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_blurb admin_label=”bete och betesdjur (blurb)” url=”http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/bete-och-betesdjur.html” url_new_window=”on” use_icon=”off” icon_color=”#00a920″ use_circle=”off” circle_color=”#00a920″ use_circle_border=”off” circle_border_color=”#00a920″ image=”http://www.svenskakulturlandskap.se/wp-content/uploads/2016/02/SJV-bete-och-betesdjur.jpg” icon_placement=”top” animation=”top” background_layout=”light” text_orientation=”center” use_icon_font_size=”off” header_font_size=”18″ body_font_size=”14″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” title=”Bete och betesdjur”]

En bok från Jordbruksverket, skriven av Inger Pehrson.

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”naturbetesmarker (blurb)” url=”http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/naturbetesmarker.html” url_new_window=”on” use_icon=”off” icon_color=”#00a920″ use_circle=”off” circle_color=”#00a920″ use_circle_border=”off” circle_border_color=”#00a920″ image=”http://www.svenskakulturlandskap.se/wp-content/uploads/2016/02/SJV-häfte-naturbetesmarker.png” icon_placement=”top” animation=”top” background_layout=”light” text_orientation=”center” use_icon_font_size=”off” header_font_size=”18″ body_font_size=”14″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” title=”Naturbetesmarker”]

Ett häfte från Jordbruksverket, skrivet av Inger Pehrson och Caroline Edelstam.

Jordbruksverket har publicerat ett antal olika böcker och häften om naturbetesmarker – se vidare här.

[/et_pb_blurb][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]