ängshävd & lieslåtter

[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”left” text_font_size=”14″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Ängshävd & lieslåtter

[/et_pb_text][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://www.svenskakulturlandskap.se/wp-content/uploads/2015/11/Slåtter-i-Stensjö-by-2017.jpg” show_in_lightbox=”on” url_new_window=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”center” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_text admin_label=”träffar i nätverket rubrik” saved_tabs=”all” background_layout=”light” text_orientation=”left” text_font_size=”14″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” background_color=”#e8e8e8″]

Träffar i nätverket

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Gotland 2019″ saved_tabs=”all” background_layout=”light” text_orientation=”left” text_font_size=”14″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” background_color=”#e8e8e8″]

Öjbäckbuan i Jämtland 2021

– dokumentation

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Värmland 2018″ saved_tabs=”all” background_layout=”light” text_orientation=”left” text_font_size=”14″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” background_color=”#e8e8e8″]

Hallstad ängar i Östergötland 2020

– dokumentation

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Värmland 2018″ saved_tabs=”all” background_layout=”light” text_orientation=”left” text_font_size=”14″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” background_color=”#e8e8e8″]

Havdhem på Gotland 2019

– dokumentation

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Värmland 2018″ saved_tabs=”all” background_layout=”light” text_orientation=”left” text_font_size=”14″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” background_color=”#e8e8e8″]

Hundviken i Värmland 2018

– dokumentation

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Småland 2017″ saved_tabs=”all” background_layout=”light” text_orientation=”left” text_font_size=”14″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” background_color=”#e8e8e8″]

Stensjö by i Småland 2017

dokumentation

– intervjuer m.m. i Riksantikvarieämbetet s.k. K-podd

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Dalarna 2016″ saved_tabs=”all” background_layout=”light” text_orientation=”left” text_font_size=”14″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” background_color=”#e8e8e8″]

Orsa i Dalarna 2016

dokumentation

Se en film från Orsa:

[/et_pb_text][et_pb_video admin_label=”Lieslåtter juni 2016 – film” src_webm=”https://www.youtube.com/watch?v=MMRC5DpoIuY” image_src=”http://www.svenskakulturlandskap.se/wp-content/uploads/2015/11/hässjning-i-Orsa-3.jpg” src=”https://www.youtube.com/watch?v=MMRC5DpoIuY”] [/et_pb_video][et_pb_text admin_label=”Västergötland 2015″ saved_tabs=”all” background_layout=”light” text_orientation=”left” text_font_size=”14″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” background_color=”#e8e8e8″]

Broddetorp i Västergötland 2015

dokumentation

Se en kort film från Broddetorp:

[/et_pb_text][et_pb_video admin_label=”Lieslåtter juni 2015 – film” src_webm=”http://www.svenskakulturlandskap.se/wp-content/uploads/2015/11/test-lieslåtter-maj-2016.mp4″ image_src=”http://www.svenskakulturlandskap.se/wp-content/uploads/2015/11/Slåtter-hos-Mats-Rosengren-150611-beskuren.jpg” src=”http://www.svenskakulturlandskap.se/wp-content/uploads/2015/11/test-lieslåtter-maj-2016.mp4″] [/et_pb_video][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”left” text_font_size=”14″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Historisk bakgrund

Historiskt har svenskt jordbruks försörjning av vinterfoder skett på ängsmark. Det betyder att arealen ängsmark har varit oerhört mycket större än vad vi kan se idag. Många gårdar kunde ha upp till tio gånger så stor areal äng som åker.

Variationen bland de historiska slåttermarkerna är stor. Slåttermarkerna kunde vara helt träd- och buskfria (t.ex. strandängar och våtslåttermarker) eller också träd- och buskbärande. De kunde finnas på torr, fuktig eller blöt mark, på stenig, stenfri, slät eller kuperad mark. Den historiska skötseln styrdes i hög grad av markens beskaffenhet. Slåtterängsskötsel omfattar i sin mest grundläggande form slåtter och höbärgning. Beroende på typ av slåttermark tillkommer även en eller flera av följande arbetsmoment: fagning, hässjning, dämning och översilning, efterbete, hamling och röjning. Lieslåtter är kanske den del som kräver mest kunskap för att kunna genomföras framgångsrikt. Men även t.ex. röjning är ett grannlaga arbete som kräver kunskap, eftertanke och planering för framtiden.

En mängd växter, djur och svampar har visat sig kunna trivas i traditionellt skötta ängsmarker. Eftersom arealen ängsmark i landet har varit så stor under perioder av historien, har det också inneburit att utbredning och mängd av de här organismerna har varit mycket mer omfattande förr.

Situationen idag

Idag finns endast spridda små rester ängsmark kvar, i många fall bara enstaka enskilda skiften i hela landskap. Eftersom nästan all ängsmark omförts till annan markanvändning kan den tidigare stora variationen i markslag och vegetation inte längre observeras i ängsmark. Det betyder också att kunskapen om metoder, material och anpassning till lokala förutsättningar i stora stycken har gått förlorad. En hel del dokumentation finns dock, liksom ett fåtal människor med goda kunskaper om ängshävd.

Livsmiljön för växter, djur och svampar i ängsmark har på så sätt reducerats till en bråkdel. Även det faktum att den tidigare dynamiken av markanvändning i både tid och rum i stort sett har försvunnit, har varit negativt för många arter. En del har ändå lyckats finna andra livsrum i intilliggande marker. De flesta har helt enkelt minskat eller t.o.m. försvunnit från olika landsändar.

Exempel på konkreta frågeställningar

Redskap och metoder för fagning

Slåtterteknik på olika markslag och med olika redskap

Tidsstudier kring slåtter och andra redskap

Metoder för höhantering

Val av djurslag, betestryck och tidsperiod för efterbete

Skötsel och föryngring av eventuell busk- och trädvegetation

Slåtter-biotoper

Vilka effekter på biologiskt kulturarv och biologisk mångfald har:

  • olika slåttertekniker/redskap?
  • olika slåttertidpunkt?
  • olika sätt att slå, exempelvis hur noga man slår kring buskar och stenar?
  • olika sätt att torka och flytta hö?
  • olika dynamik i slåttern; exempelvis ängstyper som slogs vartannat eller vart tredje år, eller bara vid behov, och brändes däremellan?

Vilka nyckelkomponenter i träd- och buskskötseln finns det för biologiskt kulturarv och biologisk mångfald, exempelvis beträffande intervall, om man skördar successivt eller allt på en gång?

Vilka viktiga, för biologiskt kulturarv och biologisk mångfald, tilläggsåtgärder (utöver själva slåttern) fanns det, exempelvis avhyvling av myrstackar, bevattning, vårräfsning, efterbete?

Finns det anledning att kombinera traditionella tekniker (kanske tidskrävande och svåra) med enklare, snabbare och billigare metoder, för att åstadkomma tillräckliga arealer?

Fördjupningar i intressanta kulturlandskapsavsnitt

Detta fokusområde kan studeras i områden där man bedriver slåtterängsbruk på traditionell slåttermark. En fördel är om slåttern skett någorlunda kontinuerligt utan att marken utsatts för omfattande restaurering eller näringspåverkan, men även marker som restaurerats och som nu brukats som slåttermark under minst 10-15 år kan vara intressanta.

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_blurb admin_label=”liehandboken (blurb)” url_new_window=”on” use_icon=”off” icon_color=”#649e91″ use_circle=”off” circle_color=”#649e91″ use_circle_border=”off” circle_border_color=”#649e91″ image=”http://www.svenskakulturlandskap.se/wp-content/uploads/2015/11/Omslag-Liehandbok.jpg” icon_placement=”top” animation=”off” background_layout=”light” text_orientation=”left” use_icon_font_size=”off” header_font_size=”18″ body_font_size=”14″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” url=”http://craftlab.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//liehandboken-i-tryck-.cid1332541″] [/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”ängar (blurb)” url=”http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/angar.html” url_new_window=”on” use_icon=”off” icon_color=”#00a920″ use_circle=”off” circle_color=”#00a920″ use_circle_border=”off” circle_border_color=”#00a920″ image=”http://www.svenskakulturlandskap.se/wp-content/uploads/2016/02/SJV-häfte-ängar.png” icon_placement=”top” animation=”top” background_layout=”light” text_orientation=”center” use_icon_font_size=”off” header_font_size=”18″ body_font_size=”14″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” title=”Ängar”]

Ett häfte från Jordbruksverket

[/et_pb_blurb][et_pb_text admin_label=”mer att läsa” background_layout=”light” text_orientation=”left” text_font_size=”14″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” background_color=”#e8e8e8″]

Mer att läsa

Ängar och slåtter – en skrift från Centrum för biologisk mångfald vid SLU, skriven av Anna Westin och Tommy Lennartsson 2019

Ängar och ängsvård – en skrift från Svenska naturskyddsföreningen, skriven av Mårten Aronsson 2006

Länsstyrelsen i Västra Götalands län om ängsskötsel. Se även rapporten om att återskapa äng.

Länsstyrelsen i Dalarnas län ger ut en skrift som heter liebladet.

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Rumänien” background_layout=”light” text_orientation=”left” text_font_size=”14″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” background_color=”#e8e8e8″]

Om ängar och kulturlandskap i Rumänien

en artikel av Håkan Slotte, i Svensk botanisk tidskrift från 2002

– en skrift av Roger Svensson, Mårten Aronsson och Kristina Norderup från 2008

Vill man verkligen fördjupa sig finns mer att läsa, från Rumänien – här.

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”film om ängshävd” background_layout=”light” text_orientation=”left” text_font_size=”14″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” background_color=”#e8e8e8″]

Filmer om ängshävd

Jan Westers lieslåtter-film-kurs

slåtter i Halland år 1989 – här

myrslåtter i Kalkavuoma i Norrbotten

[/et_pb_text][et_pb_blurb admin_label=”Lienätverket (blurb)” title=”Lienätverket” url=”http://www.lienatverket.se/” url_new_window=”on” use_icon=”on” font_icon=”” icon_color=”#649e91″ use_circle=”off” circle_color=”#00a920″ use_circle_border=”off” circle_border_color=”#00a920″ icon_placement=”left” animation=”top” background_layout=”light” text_orientation=”center” use_icon_font_size=”off” header_font_size=”18″ body_font_size=”14″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Välkommen till nätverket för liens främjande! Här kommer du att upptäcka fördelarna med lien! Här kan du lära dig att bli bättre på lieslåtter, du kan hitta företagare som håller i kurser eller utför entreprenad. Det finns tillverkare och försäljare av utrustning.

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Alingsåstrakten (blurb)” title=”Ängshävd i Alingsåstrakten” url=”http://www.melicamedia.se/lie/index.html” url_new_window=”on” use_icon=”on” font_icon=”” icon_color=”#649e91″ use_circle=”off” circle_color=”#00a920″ use_circle_border=”off” circle_border_color=”#00a920″ icon_placement=”left” animation=”top” background_layout=”light” text_orientation=”center” use_icon_font_size=”off” header_font_size=”18″ body_font_size=”14″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Naturskyddsföreningskretsen i Alingsås håller igång en webbplats om ängshävd och lieslåtter. Här hittar du många tips, länkar med mera.

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=”Gotländska Ängskommittén (blurb)” title=”Gotländska Ängskommittén” url=”http://www.gotlandsangar.se/” url_new_window=”on” use_icon=”on” font_icon=”” icon_color=”#649e91″ use_circle=”off” circle_color=”#00a920″ use_circle_border=”off” circle_border_color=”#00a920″ icon_placement=”left” animation=”top” background_layout=”light” text_orientation=”center” use_icon_font_size=”off” header_font_size=”18″ body_font_size=”14″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Gotländska Ängskommitténs webbplats hittar du info om öns alla ängar, plus mer om ängshävd och annat.

[/et_pb_blurb][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”1_4″][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”Rad”][et_pb_column type=”2_3″][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”Rad”][et_pb_column type=”3_4″][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]