åkerbruk

[et_pb_section admin_label=”Sektion” fullwidth=”on” specialty=”off”][et_pb_fullwidth_image admin_label=”Bild med full bredd” src=”http://www.svenskakulturlandskap.se/wp-content/uploads/2017/11/Åsens-by-åkerbruk-2-beskuren-2.jpg” show_in_lightbox=”off” url_new_window=”off” animation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section][et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”rubrik” background_layout=”light” text_orientation=”left” text_font_size=”14″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Åkerbruk

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”Rad”][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_text admin_label=”träffar i nätverket rubrik” saved_tabs=”all” background_layout=”light” text_orientation=”left” text_font_size=”14″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” background_color=”#e8e8e8″]

Träffar i nätverket

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Åsens by 2018″ background_layout=”light” text_orientation=”left” text_font_size=”14″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” background_color=”#e8e8e8″]

Linnés Hammarby i Uppland 2019

– dokumentation

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Åsens by 2018″ background_layout=”light” text_orientation=”left” text_font_size=”14″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” background_color=”#e8e8e8″]

Åsens by i Småland 2018

– dokumentation

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”Maglehem 2017″ background_layout=”light” text_orientation=”left” text_font_size=”14″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” background_color=”#e8e8e8″]

Maglehem i Skåne 2017

– dokumentation

se en film från Maglehem:

[/et_pb_text][et_pb_video admin_label=”Rågsådd 2017 – film” src_webm=”https://youtu.be/tlp3s-1Rr2A” image_src=”//i.ytimg.com/vi/tlp3s-1Rr2A/hqdefault.jpg” src=”https://youtu.be/tlp3s-1Rr2A”] [/et_pb_video][et_pb_text admin_label=”Linnés Råshult 2016″ background_layout=”light” text_orientation=”left” text_font_size=”14″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” background_color=”#e8e8e8″]

Linnés Råshult i Småland 2016

– dokumentation

se en film från Linnés Råshult:

[/et_pb_text][et_pb_video admin_label=”Rågmejning 2016 – film” src_webm=”https://www.youtube.com/watch?v=MMRC5DpoIuY” image_src=”//i.ytimg.com/vi/Cdpi6u7Qir0/hqdefault.jpg” src=”https://youtu.be/Cdpi6u7Qir0″] [/et_pb_video][et_pb_text admin_label=”mer att läsa” background_layout=”light” text_orientation=”left” text_font_size=”14″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” background_color=”#e8e8e8″]

Se en film från Väskinde på Gotland 1957

[/et_pb_text][et_pb_video admin_label=”Spannmålsskörd 1957″ src_webm=”https://www.youtube.com/watch?v=MMRC5DpoIuY” image_src=”http://www.svenskakulturlandskap.se/wp-content/uploads/2020/05/Spannmålsskörd-i-Väskinde-på-Gotland-1957.jpg” src=”https://www.youtube.com/watch?v=Vwm_gVtIgfU&feature=share&fbclid=IwAR1CbdslBesQPLUyLgOqLag8o29YmeYvUSFx5bYSGYSv-EaL8zki1C61ehc”] [/et_pb_video][et_pb_text admin_label=”mer att läsa” background_layout=”light” text_orientation=”left” text_font_size=”14″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” background_color=”#e8e8e8″]

Mer att läsa

Om hotade åkerogräs – Fredriksdal museer och trädgårdar

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”left” text_font_size=”14″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Historisk bakgrund

Innan den agrara revolutionen i Sverige bedrevs åkerbruk på ett betydligt mer småskaligt sätt än idag. Man kunde bara odla lättbrukade jordar, åkrarnas form fick lov att anpassas till terrängen, och skiftena var mycket mindre. En mångfald metoder, redskap och dragdjur förekom, på ett sätt som nu är svårt att få full kunskap om.

Förr hade man inte redskap till att rensa utsäde och bekämpa ogräs på samma sätt som idag. Man fick då leva med en mycket större inblandning av andra växter i den gröda man odlade. Det betydde i sin tur att en mångfald av insekter och andra djur kunde dra nytta av dåtidens åkermark på olika sätt.

Situationen idag

Småskaliga traditionella åkrar som var vanliga innan traktorn gjorde sitt intåg i odlingslandskapet tillhör idag de mest hotade kulturlandskapstyperna i Sverige. De flesta av dessa åkrar har antingen övergivits och blivit skog eller betesmark eller där det varit möjligt stenröjts, täckdikats och omformats till större brukningsenheter. Ytterst få småskaliga åkrar brukas idag för odling av spannmål eller andra grödor. Frånvaron av det traditionella odlingslandskapets kanske mest centrala markslag gör att upplevelsen och förståelsen för förutsättningar i det äldre odlingslandskapet är mycket begränsade. Även kunskapen om praktisk skötsel av detta markslag är mycket begränsad. För att kunna återta fler småskaliga åkrar i bruk med ett historiskt riktigt utseende och därmed åskådliggöra det mosaikartade äldre odlingslandskapet krävs dokumentation och råd om grundläggande praktiska tillvägagångssätt.

Vårt moderna jordbruk har effektiviserat utsädesrensning, ogräs- och insektsbekämpning m.m. till den grad att ytterst lite annat liv än den odlade grödan överhuvudtaget kan leva i dagens åkermarker. Anpassningar i riktning mot ett traditionellt brukande skapar livsrum som snabbt fylls av olika växter och djur.

Exempel på konkreta frågeställningar

Val av redskap och dragdjur för markbearbetning

Metoder för stenröjning och placering av odlingsrösen

Tillförsel av gödsel

Val av utsäde och metoder för manuell och maskinell sådd

Ogräsflora och ogräsbearbetning

Metoder för manuell och maskinell skörd

Växtföljder

Det traditionella åkerbruket innehöll en mängd olika komponenter och dessa skötselkomponenter samverkade dessutom med olika jordtyper och med själva organisationen av åkerbruket (punkt 1). Vilka delar av det traditionella åkerbruket har betydelse för biologiskt kulturarv och biologisk mångfald?

Kan man hitta sätt att återinföra viktiga element från det traditionella åkerbruket även i ett modernt jordbruk, exempelvis i vissa kantzoner, eller genom att återuppta markstörning på gamla magra åkrar som nu används som betesmark?

Fördjupningar i intressanta kulturlandskapsavsnitt

Detta fokusområde kan studeras i de flesta odlingslandskap där det finns välbevarade strukturer av småskalig åkermark och där det antingen pågår ett småskaligt åkerbruk eller där förutsättningar är mycket goda för ett snabbt återupptagande. Eftersom de flesta åkrar periodvis legat i träda är kontinuiteten av åkerbruk inte absolut nödvändig för genomförande av studier. Marken bör dock inte ha för hög näringsstatus.

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_blurb admin_label=”Allkorn (blurb)” title=”Allkorn” url=”http://www.allkorn.se/” url_new_window=”on” use_icon=”on” font_icon=”” icon_color=”#649e91″ use_circle=”off” circle_color=”#00a920″ use_circle_border=”off” circle_border_color=”#00a920″ icon_placement=”left” animation=”top” background_layout=”light” text_orientation=”center” use_icon_font_size=”off” header_font_size=”18″ body_font_size=”14″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Föreningen Allkorn främjar odling av äldre kultursorter av spannmål.

[/et_pb_blurb][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”4_4″][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”1_3″][/et_pb_column][et_pb_column type=”2_3″][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]