Välj en sida

Vill du höra mer om hur Jordbruksverket arbetar mot miljömålen, inkl. natur- och kulturvärden i odlingslandskapet, kan du delta i deras årliga miljömålsseminarium. Sista anmälningsdag 5 oktober. Läs mer här. Länk till anmälan här.