Välj en sida

BETESPLANERING – Bra bete för företaget, djuren och marken!

Hur kan naturbetesmarken vara en resurs i produktionen? Och hur ska man tänka i sin betesplanering för att naturbetet ska ge bra foder och naturvärden?

Länsstyrelsen Värmland anordnar två kurstillfällen, där vi går ut i fält och diskuterar kring dessa frågor. Ett tillfälle inriktat på nötkreatur och med får.

Betesplanering för nöt med Margareta Dahlberg, MD Lantbruksråd

28 april, kl. 14.00–17.00. Mer info här.