Författararkiv: admin

Träff om stubbskottsbruk – 19 mars vid Hörjelgården i Skåne

Hörjelgården är en av ytterst få platser i hela landet där man håller den här traditionella brukningsformen levande. I förindustriell tid har det sannolikt varit ett vanligt sätt att bruka marken. Även i delar av centrala Europa finns ett antal exempel på stubbskottsmarker. I Sverige idag är det i stort sett helt borta. Men inte vid Hörjelgården! Ta chansen och var med och prova på och lär dig mer. Se vidare praktisk information.

Ädellövträdbärande marker i sydligaste Sverige – en föredragsserie i januari-februari 2022

Det går fint att lyssna och se föredragen i efterhand. Bara att välja här nedan.

Föredrag 1

Grunderna: hur ska vi förstå det sydsvenska kulturlandskapets ädellövmiljöer?

Europeiskt perspektiv på våra ädellövmiljöer.

Biologiskt kulturarv och betydelsen av markanvändningshistoria.

Urban Emanuelsson vid Sveriges lantbruksuniversitet och eget företag

Länk till inspelning av föredraget

Föredrag 2

Mårten Sjöbecks synsätt och metodik, och områden där han arbetade. Hur ser de ut idag? Ängar och deras historia.

Exempel från Skåne.

Widar Narvelo vid Bioplan (eget företag)

Länk till inspelning av föredraget

Föredrag 3

Restaurering av skyddade ädellövskogar, betraktade ur ett historiskt perspektiv.

Exempel från Söderåsens nationalpark och andra områden i Skåne.

Tove Hultberg vid länsstyrelsen i Skåne län

Länk till inspelning av föredraget

Föredrag 4

Hur väljer man målbilder och åtgärder i i ekdominerade miljöer?

Exempel från restaurering och skötsel i Blekinges eklandskap och LIFE-projektet Bridging the gap.

Annika Lydänge vid länsstyrelsen i Blekinge län

Länk till inspelning av föredraget

Föredrag 5

Fri utveckling, luckhuggning eller restaurering till fodermark?

Exempel från bokskogsmiljöer i södra Halland.

Henrik Malm vid länsstyrelsen i Hallands län

Länk till inspelning av föredraget

Föredrag 6

Mittlandet på Öland: historik, naturvård, förståelse och inriktning.

Skogarna i Mittlandet: bakgrund, inventeringar och områdesskydd. Mittlandets utmarker år 1816 och inägor år 1820.

Lennart Nilsson vid Plantago (eget företag)

Länk till inspelning av föredraget

Föredrag 7

Landskapshistoriskt perspektiv, summering, hur kan vi arbeta framöver.

Erfarenheter från samverkan natur & kultur, för att skapa mervärden.

Pär Connelid vid Kula – Kulturlandskap (eget företag)

Länk till inspelning av föredraget