Välj en sida

Dokumentation från årets nätverksträff hittar du här.

Under året genomfördes tre träffar på olika teman. Minnesanteckningar:

ängshävd och lieslåtter

trädskötsel och hamling

gräsbränning.