Välj en sida

Nätverket Svenska kulturlandskaps årliga nätverksträff är INSTÄLLD. Detta på grund av riktlinjer för hantering av smittrisk. Vi planerar för att genomföra den här träffen nästa år istället, på samma platser, i södra Östergötland.