Välj en sida

Uppdrags-förmedling

Här kan du söka bland både uppdragsgivare och utförare. Om du vill lägga till en annons, kontakta nätverkets samordnare: landskapskoordinator@conservation.gu.se.

Uppdragsgivare

Utförare

Nina Östman - Hälsingegården i Hälsingland - landskapsvård

organisation Hälsingegården
kontaktperson Nina Östman
verksamhet jordbruk & landskapsvård
var i landet Hälsingland
webbplats Hälsingegården
e-post info@halsingegarden.se, nina@ninae.se
telefon 070-666 70 72
presentation Sök jobb som fastighetsskötare och djurskötare – se kort annons & längre annons.

 

Simon Sandgren - Länsstyrelsen i Västra Götalands län - naturvård
organisation Länsstyrelsen i Västra Götalands län – naturvård
kontaktperson Simon Sandgren
verksamhet Naturvård, landskapsvård
var i landet Västergötland (gamla Skaraborgs län)
webbplats Naturvården vid länsstyrelsen i Västra Götalands län
e-post

simon.sandgren@lansstyrelsen.se

telefon

010-224 56 96

presentation Samråd kring praktisk naturvård, viss möjlighet till praktikplatser
Åsa Thorsell - Länsstyrelsen i Jönköpings län - kulturmiljövård
organisation Länsstyrelsen i Jönköpings län – kulturmiljövård
kontaktperson Åsa Thorsell
verksamhet Landskapsvård, kulturmiljövård
var i landet Småland: Jönköpings län
webbplats Länsstyrelsen i Jönköpings län – landskapsvård
e-post

asa.Thorsell@lansstyrelsen.se

telefon

010 223 62 99

presentation
John Granbo - Länsstyrelsen i Västernorrlands län - naturvård
organisation Länsstyrelsen i Västernorrlands län
kontaktperson John Granbo
verksamhet Naturvård, landskapsvård m.m.
var i landet Medelpad & Ångermanland
webbplats Länsstyrelsen i Västernorrlands län – naturvård
e-post john.granbo@lansstyrelsen.se
telefon

0611-34 90 75, 070-289 17 69

presentation förvaltning och skötsel i skyddade områden, naturvårdsbränning i skog
Magnus Jönsson - Länsstyrelsen i Skåne län - naturvård
organisation Länsstyrelsen i Skåne län
kontaktperson Magnus Jönsson
verksamhet Naturvård, landskapsvård m.m.
var i landet Skåne
webbplats Länsstyrelsen i Skåne län – naturvård
e-post Magnus.Jonsson@lansstyrelsen.se
telefon

010-224 14 20

presentation förvaltning och skötsel i skyddade områden, hävd av gräsmarker
Maria Sundqvist - Länsstyrelsen i Värmlands län - landskapsvård
organisation Länsstyrelsen i Värmlands län
kontaktperson Maria Sundqvist
verksamhet kompetensutveckling, ordnar kurser och rådgivning till lantbrukare
var i landet Värmland
webbplats länsstyrelsen i Värmlands län – lantbruk
e-post Maria.Sundqvist@lansstyrelsen.se
telefon 010-224 72 74
presentation Jag arbetar med hävdade gräsmarker och behöver ibland upphandla kursledare och rådgivare kring ängsskötsel.
Farmartjänst Ulricehamn - Västergötland
organisation Farmartjänst Ulricehamn
kontaktperson Katarina Ferbeek
verksamhet Naturvård, trädvård m.m.
var i landet Ulricehamn kommun & Västergötland
webbplats Farmartjänst Ulricehamn
e-post ulricehamn@farmartjanst.se
telefon

0321-714 60, 070-331 08 94

presentation  Vi arbetar med naturvård som tex slåtter, fagning, hamling/trädbeskärning
och röjning/restaurering av betesmarker. Främst i Ulricehamns kommun,
Västra Götaland men ibland även uppdrag på andra håll.

Johan Falck - Falck natur - Östergötland

organisation Falck natur
kontaktperson Johan Falck
verksamhet Naturvård, landskapsvård m.m.
var i landet Östergötland (men även på andra håll)
webbplats
e-post

johan.falck@telia.com

telefon

070-547 35 64

presentation
Karin Bäck - Bäck äng och skog - Västmanland
organisation Bäck, äng och skog
kontaktperson Karin Bäck
verksamhet Landskapsvård, trädgård m.m.
var i landet Bergslagen, Västmanland
webbplats www.backangochskog.se/
e-post info@backangochskog.se
telefon 070-603 90 01
presentation Jag vill utöka mitt nätverk och söker därför fler samarbetspartners för eventuella framtida uppdrag. Jag är en glad mångsysslare som jobbar med natur- och kulturvård på olika sätt. Hör gärna av er om ni finns i västra bergslagen. Se hemsidan för mer info om mig och mitt företag.
Frank Karlsson - Svenska kulturhantverk - Halland
organisation Svenska kulturhantverk
kontaktperson Frank Karlsson
verksamhet Byggnadsvård, landskapsvård m.m.
var i landet Halland
webbplats
e-post falkenberger@hotmail.com
telefon

070-653 64 95

presentation Jag arbetar med byggnader från 1600-tal fram till tidigt 1900-tal – från mark till tak.
Stefan Hahre - Träd, sten & ängar - Södermanland
organisation Träd, sten & ängar
kontaktperson Stefan Hahre
verksamhet Landskapsvård, trädvård m.m.
var i landet Södermanland och hela landet
webbplats Träd, sten & ängar – på Facebook
e-post tradstenochangar@gmail.com
telefon

070-622 14 96

presentation