Välj en sida

Du kan söka stöd från Skogsstyrelsen, för olika landskapsvårdande jobb i skog. Det kan handla om att gallra i ädellövbestånd, röja fram gamla stenmurar eller vårda andra kulturmiljöer, m.m. Läs mer här.

bilden: utmark till Hörjelgården i Skåne