Välj en sida

Västeräng

i Hudiksvalls kommun i Hälsingland

  • Riksintresse för kulturmiljö: Centrala Delsbo och Bjuråker
  • Områdesskydd: kulturreservatet Västeräng
Ta reda på mer

Besök Ol-Ers webbplats.

Se även wikipedia.

Läs mer om världsarvet Hälsingegårdar.

Hälsingeby med odlings- och skogsmarker, ålderdomlig bebyggelse som är karakteristisk för trakten. Småskaligt levande jordbruk med lantrasdjur. Ägs och brukas privat. Förbokad guidning och logi. Temadagar och kulturevenemang.

Till reservatet hör även ett gårdsmuseum som visar redskap från den period som kulturrservatet skildrar.