Välj en sida

Stensjö by

i Oskarshamns kommun i Småland

Stensjö är en by och kulturreservat i Döderhults socken bestående av ett 30-tal kulturhistorisk värdefulla byggnader i ett ursprungligt kulturlandskap vid sjön Stärringen cirka tio kilometer norr om Oskarshamn i Kalmar län.