Välj en sida

Stabergs bergsmansgård

i Faluns kommun i Dalarna

Stabergs bergmansgård är en av de mest välbevarade bergsmansgårdarna inom Kopparbergslagen- bygden kring Falu gruva. Alla de olika delarna av en större bergsmansgård finns här bevarade. Nämligen byggnader, trädgård, hyttområde, odlingsmark och skog. På Staberg kan man både vandra i en prunkande barockträdgård och fascineras av det nästan ökenliknande slagghögarna på det gamla hyttområdet. Eller följa vandringsstigen upp på Stabergs klack och få en fin utblick över gård och landskap med åkrar och skog. De faluröda timmerhusen på Gamla Staberg ger en god bild av hur bergsmännen bodde på 1600- och 1700-talet. Den vita herrgårdsbyggnaden från 1840, Stabergs herrgård eller Nya Staberg, söder om trädgården speglar hur byggnadskulturen förändrades med nya ideal.