Välj en sida

Sommarro

i Örebro kommun i Närke

Omväxlande skogsklädda före detta odlings- och betesmarker med stengärdesgårdar, torp och gårdar som utgjorde kombinerade sommarnöjen och jordbruk åt stadens borgare under 1700- och 1800-talen. Ägs av Örebro kommun och privat. Promenadvägar och restaurang.