Välj en sida

Rigåsen

i Sundsvalls kommun i Medelpad

Fjällstället Rigåsen är ett krononybygge som togs upp på Återvänningens vidsträckta skogsallmänning, nära gränsen mot Skälssjöns skogsmark. Troligen var Rigåsen från början ett område där man bedrev svedjebruk. På den år 1846 upprättade kartan över Rigåsens inägor framgår hur de olika markslagen då fördelade sig. Åker och lägdor uppgick till cirka tre tunnland, odlingsjord till åtta och stenbunden slått inom hägnaden till tre tunnland. Ett tunnland motsvarar knappt en halv hektar. Merparten av vinterfodret fick man från myrar som slogs vartannat eller vart tredje år.

Här finns ännu marker som annars försvunnit i rasande takt. Det gäller slåtterängar, gårdstun och liknande miljöer. Den hävdade ängen gör att floran fortfarande är rik trots att Rigåsen ligger i en ganska artfattig del av länet.