Välj en sida

Ramsholmens odlingslandskap

i Marks kommun i Västergötland

  • Riksintresse: nej
  • Områdesskydd: kulturreservatet Ramsholmens odlingslandskap (kommunalt)

Kulturlandskap med spår och lämningar av mänsklig verksamhet från stenålder till modern tid. Tillgängligt för besök på egen hand. Organiserade aktiviteter och rundvandringar förekommer.