Välj en sida

Mobodarna

i Sollefteå kommun i Ångermanland

Av de ursprungligen fyra fäbodstugorna återstår idag de två som i början av 1990-talet återuppfördes respektive restaurerades. Stugorna är öppna som raststugor med övernattningsmöjligheter. Dessutom har två mjölkbodar och ett fähus kunnat bevaras. Framför stugorna finns två härdar av sten där vasslen kokades ihop till mese. I Ångermanland kallas dessa för ”blanngäla”. Tidigare var fäbodvallen inhägnad med en gärdsgård för att hålla korna utanför. Rester av lador visar att man slog höet på vallen.