Välj en sida

Linneryd

i Nässjö kommun i Småland

Landskapet kring byn Linneryd är småbrutet och kuperat. De stora områdena med öppna betesmarker och den ålderdomliga och välskötta bebyggelsen ger ett tilltalande intryck från vägen. Området är ett gott exempel på hur lyckat resultat restaureringar av betesmarker kan få. Restaureringarna av betesmarker kring Linneryd påbörjades redan innan det fanns ekonomiska stöd för sådana arbeten, och har pågått successivt under en längre tid. Resultatet är ett öppet, artrikt landskap med ett glest men omväxlande träd – och buskskikt och en välbevarad kulturmiljö.