Välj en sida

Lingnåre

i Tierps kommun i Uppland

Ta reda på mer

Odlingslandskap med kontinuitet och bevarade strukturer från järnålder till modern tid. Området ägs och brukas av Upplandsstiftelsen och privat. Tillgängligt för besök på egen hand.