Välj en sida

Lillsjöslåttern

i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland

Lillsjöslåttern är en slåttermyr som man på konstlad väg periodiskt har översilat med vatten, en s k siläng. Den anlades på 1870-1880-talet och har troligen brukats kontinuerligt fram till 1967 då hävden upphörde. Silängen har sedan i början av 80-talet delvis restaurerats liksom befintliga lador, gärdsgårdar och sildiken. Hävden har återupptagits genom årlig lieslåtter liksom översilningen under vår och sommar. Vanligaste vegetationstypen är högstarräng. Bland växterna förekommer bland annat flaskstarr, kråkklöver, kärrviol, brunrör och gråstarr.