Välj en sida

Juhola finngård

i Torsby kommun i Värmland

  • Riksintresse för kulturmiljö: Juhola
  • Områdesskydd: kulturreservatet Juhola finngård
Ta reda på mer

Besök Värmlands museums sida om Juhola finngård

Länsstyrelsen har gjort en broschyr om finngården, och även en broschyr om byggnadsminnet

Se även wikipedia

Enskilt belägen karaktäristisk finngård med bebyggelse, odlingsmark och lämningar som speglar finsk kulturtradition och dess anpassning till svenska kulturmönster. Området ägs och brukas privat. Tillgängligt för besök på egen hand.