Välj en sida

Högarps by

i Vetlanda kommun i Småland

Högarps by är ett natur- och kulturreservat som består av fem gårdar. Samlad bymiljö där bebyggelsens karaktär bevarats från 1700- och 1800-talen. Kulturlandskap med små åkrar, odlingsrösen, fägator, hamlade träd, ängs- och betesmarker som vårdas enligt gammal tradition. Ägs och brukas privat. Skötseln i kombination med en lämplig mineralberggrund gynnar en mängd olika örter. Platsen är känd för god artrikedom både vad gäller flora och fauna.

Här kan du botanisera i artrika hagar eller bara ströva i otroligt sköna naturområden. Tillgängligt för besök på egen hand. Fika efter överenskommelse. Till reservatet hör även ett säsongsöppet gårdsmuseum som visar redskap från den period som kulturreservatet skildrar.