Välj en sida

Granbodåsen

i Ånge kommun i Medelpad

Ta reda på mer

Granbodåsen är en av länets mest välbevarade fäbodar. Det finns fäbodstuga, ett fähus samt ett smådjurshus, alla timrade med spåntak och i gott skick. Granbodåsen har nyttjas som fäbodvall sedan åtminstone 1720-talet. Den omgivande skogsmarken nyttjades hårt för bete och svedjning. Den årliga slåttern på fäbodvallen upphörde 1936 varefter marken låg ohävdad cirka 10 år. Från mitten av 1940-talet fram till 1984 bedrevs här kreatursbete och därefter fårbete. Från 1987 bedrivs här åter slåtter på den två hektar stora öppna ängsmarken. Den omgivande skogen i reservatet betas sommartid och efterbete på ängsmarken sker under hösten.