Välj en sida

Gräfsnäs slottspark

i Alingsås kommun i Västergötland

Parkanläggning med gamla träd, slottsruin, rester av en slottsträdgård samt forn- och kulturlämningar såsom dammar, stigar och husruiner. Ägs av Alingsås kommun. Utställningar och diverse arrangemang.