Välj en sida

Gamla Pershyttans bergsmansby

i Nora kommun i Närke

Bergsmansby präglad av gruvdrift och järnframställning från medeltid till modern tid. Ägs och brukas privat. Stiftelsen NJOV äger hyttområdet och gruvanläggningarna. Guidning, temadagar, restaurang, veterantåg m.m.