Välj en sida

Gäddeholm

i Västerås kommun i Västmanland

  • Riksintresse: nej
  • Områdesskydd: kulturreservatet Gäddeholm (kommunalt)
Ta reda på mer

Besök Gäddeholms herrgårds webbplats

Se även wikipedia

Herrgårdslandskap med park, trädgård, bebyggelse och omgivande marker vilka präglats av jordbruk och tegelbruk m.fl. verksamheter från 1500-talet fram till idag. Tillgängligt för besök på egen hand.