Välj en sida

Fatmomakke kyrkstad

i Vilhelmina kommun i Lappland

Fatmomakke kyrkstadsplats är den mest framträdande samiska kyrkstaden i landet. Platsen har haft, och har fortfarande en stor betydelse som en andlig och mångkulturell mötesplats i Norrlands inland, med kontinuitet från 1700-talet fram till idag. Kyrkstaden har även ett stort symbolvärde och stor betydelse för den samiska traditionen, dvs. det immateriella samiska kulturarvet. Fatmomakke hade även stor betydelse för nybyggarna som koloniserade lappmarken under 1700- och 1800-talen. När kyrkstaden i Fatmomakke därefter kom till är inte helt klarlagt. Äldre arkiv- och kartmaterial över kyrkstaden saknas till stor del. De uppgifter som finns tyder på att den började etableras så smått under 1700-talet. Idag är Fatmomakke fortfarande en levande kyrkstad. Hit kommer fortfarande samer och nybyggarättlingar på samma sätt som deras förfäder gjort i mer än två hundra år.