Välj en sida

Åttjärnsbodarna

i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland

Fäbodplatsen utgörs av åtta hus i omålat timmer; två vinkelställda dubbelstugor, ett stall och en rad av fem fähus. Med undantag för den ena dubbelstugan har samtliga byggnader i modern tid fått tak av korrugerad plåt. Mellan och runt byggnaderna finns en liten vall som inte har hävdats på flera år men där slåtter nu har återupptagits. Vid inventering 2007 påträffades enstaka rester av ängsflora med arter som stagg, nattviol och ängsskallra. Utöver byggnaderna och vallen i sig finns kulturlämningar i form av rester av gärdesgård, två kokställen framför fäbodarna, gödselgropar bakom fähusen med mera.